PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 17 từ 22/04/2024 đến 28/04/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:30Đi thăm, kiểm tra một số địa phương bị thiệt hại do dông lốc, mưa lớnHuyện Bạch Thông
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố và họp xem xét rút ngắn thời gian thẩm định nâng công xuất, thời gian khai thác các mỏ vật liệu trên địa bàn tỉnhHội trường tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng14:00Họp hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chứcTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Nông Quang Nhất08:00Dự công bố xã Lương Bằng đạt chuẩn Nông thôn mớiHuyện Chợ Đồn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)