PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 32 từ 31/07/2023 đến 06/08/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:00Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thứcHà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng, PCT Nông Quang Nhất07:30Họp HĐND tỉnhHội trường tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị trực tuyến với điểm cầu Chính phủ về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 Trụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)