PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 10 từ 04/03/2024 đến 10/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Họp Thường trực HĐND tỉnh (mở rộng)Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên07:00Làm việc với UBND tỉnh Bình Định (ngày 02 và 03/3)Tỉnh Bình Định
PCT Phạm Duy Hưng, PCT Đỗ Thị Minh Hoa08:00Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)