PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 11 từ 11/03/2024 đến 17/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00họp trực tuyến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2022 về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các Luật mới được ban hành (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản).Hội trường tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Khám sức khỏe định kỳHà Nội
Các PCT: Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất00:00Làm việc tại cơ quanTrụ sở UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)