PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 9 từ 26/02/2024 đến 03/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch và các Phó chủ tịch: Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng08:00Họp Ban cán sự đảng, lãnh đạo UBND tỉnh Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp Hội đồng tư vấn nhân sự Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhTỉnh ủy
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTỉnh ủy
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên15:00Kiểm tra KTXH tại trụ sở UBND thành phố Bắc KạnTrụ sở UBND thành phố Bắc Kạn
PCT Phạm Duy Hưng14:00Họp nghe báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023 trên địa bàn tỉnh tại trụ sở UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Nông Quang Nhất14:00Kiểm tra KTXH tại trụ sở UBND huyện Bạch ThôngHuyện Bạch Thông

(Lịch thay đổi được tô đỏ)