PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 9 từ 22/02/2021 đến 28/02/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh08:00Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Long Hải và PCT Phạm Duy Hưng13:30Họp Thường trực Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021Trụ sở HĐND-UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)