PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 10 từ 27/02/2023 đến 05/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Tiếp công dân định kỳBan Tiếp công dân tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp thẩm định Đề án, Báo cáo thăm dò khoáng sản (mỏ Bó Liều và mỏ Bó Nặm)Sở Tài nguyên và Môi trường
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng07:30Dự Hội thảo khoa học cấp quốc giaHà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)