PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 32 từ 01/08/2022 đến 07/08/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 với các địa phươngTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Đỗ Thị Minh Hoa14:00Dự Công bố Nông thôn mớiThành phố Bắc Kạn
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp nghe báo cáo chủ trương tài trợ quy hoạch một số dự án trên địa bàn tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng08:008h: Dự Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới và vấn đề dư luận xã hội quan tâmHội trường tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng14:00 Dự Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022Trụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)