PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 38 từ 16/09/2024 đến 22/09/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:00Tham dự "Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2023"TP HCM
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng, PCT Nông Quang Nhất07:00Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)