PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 39 từ 18/09/2023 đến 24/09/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Giao ban thường trực Tỉnh ủyTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp Họp Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng các ngànhTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Kiểm tra công tác chuẩn bị và duyệt tổng thể các nội dung phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí KiênHuyện Ngân Sơn
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất07:00Dự diễn tập chiến đấu tại xã Mỹ PhươngHuyện Ba Bể

(Lịch thay đổi được tô đỏ)