PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 30 từ 17/07/2023 đến 23/07/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, PCT Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XHội trường tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên16:00Dự và trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Kạn cho Liên đoàn Lao động tỉnhLiên đoàn Lao động tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Tham gia Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường SơnHà Tĩnh và Quảng Trị

(Lịch thay đổi được tô đỏ)