PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 30 từ 17/07/2023 đến 23/07/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự Phiên họp thứ 5 BCĐ cải cách hành chính (CCHC) của CPTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Ktra mặt bằng dụ kiến đầu tư nhà máy cho nhà đầu tư Đài Loan tại Na RìHuyện Na Rì
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên15:00Dự sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và gặp mặt các Doanh nghiệp, NĐT tại Ban QL các KCN tỉnhBan QL KCN tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Phiên họp thứ 5 BCĐ cải cách hành chính (CCHC) của CPTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 29 của Chính phủ về tinh giản biên chếTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Họp Hội đồng KHCN nghiệm thu đề tài KHCNSở Khoa học và Công nghệ
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên15:00Dự họp Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NNPTNTBan QLDA NNPTNT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)