PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 13 từ 20/03/2023 đến 26/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Đỗ Thị Minh Hoa08:00Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ươngTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Kiểm tra các trường học dự kiến ĐTXD giai đoạn 2023-2025Các địa phương

(Lịch thay đổi được tô đỏ)