PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 14 từ 27/03/2023 đến 02/04/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên09:30Làm việc với AFD về dự án cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình15:00Họp Thường trực Tỉnh ủyTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội thảo phía bắc về định hướng phát triển y tế cơ sở trong tỉnh mớiHà Nội
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp Hội đồng khoa học Sở Khoa học và Công nghệ
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa10:00Dự họp công bố Quyết định kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núiTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)