PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 12 từ 13/03/2023 đến 19/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên07:30Làm việc tại cơ quan Trụ sở UBND tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng07:00Công tác tại tỉnh Điện Biên Tỉnh Điện Biên
PCT Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với 03 xã Nông Hạ, Quảng Bạch, Ngọc PháiTrụ sở UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)