PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 31 từ 24/07/2023 đến 30/07/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên, PCT Nông Quang Nhất08:00Họp bàn nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2023Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch, các PCT 10:00Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Họp Thường trực HĐND tỉnh mở rộngTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Chương trình Kỷ niệm 75 năm Trận Công Đồn Phủ ThôngKhu di tích Quốc gia Đồn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chứcTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)