PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Miến dong Tài Hoan tiếp tục được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao
Ngày 25/6, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp trung ương năm 2024. Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan (huyện Na Rì) được đánh giá lại và tiếp tục được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chị Nguyễn Thị Hoan - Giám đốc HTX Tài Hoan bên sản phẩm Miến dong Tài Hoan tiếp tục công nhận
sản phẩm OCOP 5 sao năm 2024

Tại cuộc họp, Hội đồng đã xem xét, công nhận lại cho các sản phẩm OCOP cấp Quốc gia (OCOP 5 sao) đã được công nhận năm 2020; đồng thời đánh giá, phân hạng cho các sản phẩm nhóm thực phẩm (gồm 55 sản phẩm được các địa phương đề nghị đánh giá phân hạng).

Qua đánh giá, có 5 sản phẩm mới được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao. Đối với các sản phẩm OCOP 5 sao đã được công nhận năm 2020 tham gia đánh giá lại, có 4 sản phẩm tiếp tục được xếp hạng OCOP 5 sao, trong đó có sản phẩm Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan, địa chỉ tại thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Với việc tiếp tục được công nhận đạt sản phẩm OCOP 5 sao, Miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan khẳng định sản phẩm được duy trì chất lượng, tự tin tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để vươn ra thế giới, không chỉ là Cộng hòa Séc như hiện nay mà còn rất nhiều thị trường khó tính và tiềm năng khác, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất của Hợp tác xã, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương./.

Hương Dịu