PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp công dân vào ngày 25 hằng tháng
Theo Thông báo số 1/TB-UBND ngày 3/1/2021, định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, theo lịch tiếp công dân năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ hằng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thay.

Thông báo nêu rõ, trong các ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh phải có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên (theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn) và các đơn vị khác có liên quan (khi được yêu cầu).

Thời gian công dân đến đăng ký là trước ngày 20 hằng tháng, trong trường hợp công dân đăng ký sau ngày 20 thì chuyển sang tháng kế tiếp./.

Thu Cúc (tổng hợp)