PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngân Sơn đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Từ đầu năm đến nay, huyện Ngân Sơn đã nỗ lực triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để triển khai Đề án, huyện Ngân Sơn đã tập trung tuyên truyền đến người dân và các cơ quan, ban, ngành địa phương thông qua nhiều hình thức như: Qua các buổi họp thôn được 335 buổi với 12.455 lượt người tham gia; qua mạng xã hội zalo 130 lượt; facebook 122 lượt và 210 lượt qua hệ thống loa phát thanh, truyền hình. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, nhiều người dân đã tích cực, chủ động sử dụng dịch vụ công để giải quyết các thủ tục hành chính, tự nguyện đến cơ quan Công an để được cấp căn cước công dân và đăng ký tài khoản định danh điện tử tích hợp các giấy tờ cá nhân.

Cùng với công tác tuyên truyền, huyện cũng chủ động bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn. Nhìn chung, trang thiết bị và nguồn nhân lực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ. Đối với cấp xã, đến nay có 10/10 xã, thị trấn thành lập Bộ phận một cửa và phân công lịch trực tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu và đề ra lộ trình thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 1618 hồ sơ, đạt tỷ lệ 49,95% (số liệu từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 15/12/2022).

Việc triển khai khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được chú trọng thực hiện. Trên địa bàn huyện Ngân Sơn hiện có 10/11 cơ sở thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân có gắn chíp (Trạm Y tế xã Vân Tùng không thực hiện khám chữa bệnh).

Lực lượng chức năng thực hiện thu nhận hồ sơ để cấp căn cước công dân cho người dân xã Trung Hòa (Ảnh sưu tầm)

Lực lượng Công an tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; thực hiện tốt công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, hồ sơ định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội huyện rà soát thông tin cho 183 trường hợp; thực hiện liên thông với Bộ Tư pháp cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt 100%. 

Trung tâm Y tế huyện phối hợp với lực lượng Công an cập nhật mũi tiêm còn thiếu vào nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 của Bộ Y tế được 72.192 mũi tiêm; phối hợp làm sạch 7.385 mũi tiêm. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện rà soát, cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho những người sinh năm 2004, 2007 được 190 trường hợp; đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng, đại học được 453 trường hợp; phối hợp làm sạch dữ liệu phục vụ đăng ký thi trên cổng dịch vụ công 94 trường hợp.

Hiện nay, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện đang tiếp tục đôn đốc các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã triển khai nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, hưởng ứng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu. Lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện tốt công tác làm sạch dữ liệu dân cư và đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân kết hợp với cấp định danh điện tử cho công dân; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống phục vụ triển khai Đề án hiệu quả./.

Ngọc Tú