PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phân loại cấp độ dịch tại Bắc Kạn ngày 21/1
Theo đánh giá về cấp độ dịch của Sở Y tế, đến 18h ngày 21/1, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt hơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, đối với cấp tỉnh, Bắc Kạn hiện đang ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh). Đối với cấp huyện, thành phố Bắc Kạn có chuyển biến tích cực, từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng) và cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam) trong nhiều ngày gần đây đã giảm xuống cấp độ 1 (ngày 21/1). Như vậy, toàn tỉnh hiện có 7/8 huyện, thành phố đã trở về cấp độ 1, hiện chỉ còn Na Rì ở cấp độ 2.

Số xã ở cấp độ 1 tăng và cấp độ 4 giảm. Đến nay, cả tỉnh có 94 xã được phân loại cấp độ 1; 10 xã cấp độ 2; 2 xã, thị trấn cấp độ 3 là thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông) và Hoà Mục (Chợ Mới); 2 xã cấp độ 4 là thị trấn Yến Lạc và xã Kim Lư (Na Rì)./

Ngọc Tú