PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh ngày 20/1
Theo đánh giá về cấp độ dịch của Sở Y tế, đến 18h ngày 20/1, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã có những diễn biến tốt hơn so với những ngày trước đó.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, đối với cấp tỉnh, Bắc Kạn hiện đang ở cấp 1 (nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh). Đối với cấp huyện, Na Rì giảm đáng kể, từ cấp 4 (nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ) trong những ngày vừa qua xuống cấp 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng). Như vậy, hiện toàn tỉnh có 6 huyện ở cấp 1; 2 huyện ở cấp độ 2 là Na Rì và thành phố Bắc Kạn; không còn huyện cấp 3 và cấp 4.

Số xã ở cấp độ 1 tăng 2 xã; số xã cấp độ 2 giảm 2 xã so với ngày 19/1. Hiện toàn tỉnh có 93 xã được phân loại cấp độ 1; 10 xã cấp độ 2; 2 xã cấp độ 3 và 3 xã cấp độ 4 là Hòa Mục (Chợ Mới), thị trấn Yến Lạc và xã Kim Lư (Na Rì)./.

Ngọc Tú