PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc
Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, qua đó tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Người dân Bản Cuôn, xã Ngọc Phái (Chợ Đồn) vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, dư luận xã hội đi vào nền nếp. MTTQ các cấp thực hiện tốt vai trò làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ và khách quan đến cấp ủy, chính quyền đối với những vấn đề, sự việc diễn ra tại địa phương. Các ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân được kịp thời phản hồi và xem xét giải quyết, qua đó tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên còn tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; phối hợp tạo điều kiện, động viên đồng bào các dân tộc, tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật; thường xuyên quan tâm, thăm, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp các ngày lễ; phối hợp và phát huy tốt vai trò đoàn kết, tham gia tích cực của các tôn giáo trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục...

Hằng năm, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11) đã trở thành nền nếp và phát huy truyền thống đại đoàn kết, bản sắc văn hoá dân tộc ở khu dân cư với nhiều nội dung, hoạt động sôi nổi, thiết thực như trao nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, tổ chức bữa cơm đoàn kết… Thông qua Ngày hội tăng cường mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với quần chúng Nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua

Hàng nghìn căn nhà đại đoàn kết được xây dựng giúp hộ nghèo trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được vận dụng sáng tạo, sát với từng địa phương, từng địa bàn khu dân cư. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp đã chủ trì xây dựng được 374 mô hình tự quản phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, vượt 3,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Nhân dân đã đóng góp trên 11,6 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, hiến 74 ha đất, huy động 160.401 ngày công lao động, nạo vét 37.345 m kênh mương, xây dựng hàng trăm tuyến đường giao thông nông thôn... Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 70 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tham gia phát triển các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX); đồng thời tích cực tham gia thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, phát triển nông nghiệp hữu cơ, chương trình chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 324 HTX và 679 THT nông nghiệp, 2 liên hiệp HTX với 18 thành viên là các HTX. Các HTX nông nghiệp hoạt động ổn định, liên kết sản xuất với hơn 14.900 hộ dân chiếm gần 24% số hộ sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh, đóng góp 168 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm OCOP 5 sao.

Cùng với đó, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” được MTTQ các cấp triển khai gắn với kế hoạch vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, “Tháng cao điểm vì người nghèo”. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận về Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên 80,76 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Từ nguồn kinh phí trên, MTTQ các cấp đã tổ chức thăm, tặng trên 25.860 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng trị giá trên 10,25 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 1.649 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 75,6 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ cho 90 hộ gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống do ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn.

Trong Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, MTTQ tỉnh thẩm định, xét và công nhận 68 sáng kiến, ý tưởng mới. Ngoài ra, MTTQ các cấp trong tỉnh còn phối hợp với các sở, ngành thực hiện có hiệu quả các chương trình đã ký kết như Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; phòng, chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; duy trì, nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm, ma túy. Đồng thời chủ trì, phối hợp xây dựng nhiều mô hình đạt hiệu quả cao trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, góp phần giải quyết có hiệu quả những phức tạp nảy sinh ở cơ sở.

***

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đánh giá, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng nỗ lực, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, mở rộng và phát huy. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống các tầng lớp Nhân dân ở địa phương./.

Thu Trang