PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 (mở rộng)
Chiều 3/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6 (mở rộng) để đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 20. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Đồng Văn Lưu chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Phiên họp

Theo báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 19, công tác chuẩn bị Kỳ họp được triển khai thực hiện tốt. Thường trực HĐND tỉnh sớm tổ chức phiên họp để thống nhất các nội dung chương trình trình kỳ họp HĐND tỉnh; phân công công tác chuẩn bị theo các mốc thời gian cụ thể làm cơ sở cho các cơ quan liên quan chủ động thực hiện. Các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp đều được Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cơ bản các tờ trình dự thảo nghị quyết được UBND tỉnh gửi đến các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo thời gian quy định. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, phát hiện một số bất cập trong dự thảo nghị quyết, từ đó đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của tỉnh.

Chương trình Kỳ họp tiếp tục được sắp xếp khoa học, dành nhiều thời gian cho thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết. Ngay sau Kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã hoàn thiện các nghị quyết, trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực theo quy định.

Bên cạnh đó, các đại biểu nêu ra một số tồn tại, hạn chế như: Còn có tờ trình dự thảo nghị quyết gửi muộn so với thời gian quy định; có nội dung tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra chưa sát với ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp còn chưa đầy đủ một số ý kiến thảo luận tại tổ của đại biểu HĐND tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá Kỳ họp thứ 19, UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu và yêu cầu cơ quan chuyên môn rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo hồ sơ dự thảo nghị quyết chuẩn bị kỹ các nội dung, đảm bảo tiến độ thời gian, nâng cao hơn nữa chất lượng các tờ trình, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Phiên họp cũng thông qua dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề tháng 6/2024) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp dự kiến tổ chức vào ½ ngày 20/6/2024. Nội dung thảo luận thông qua dự thảo Nghị quyết về quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị tờ trình dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy định và thời gian; Ban Pháp chế HĐND tỉnh chuẩn bị báo cáo thẩm tra bảo đảm đúng quy trình, gửi dự thảo báo cáo thẩm tra sơ bộ đến Thường trực HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ họp.../.

Hương Lan