PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành lập Cụm công nghiệp Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 4/11/2022 của UBND tỉnh, Cụm công nghiệp Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới được thành lập để thực hiện các hoạt động chế biến khoáng sản, sản xuất kim loại; chế biến lâm sản; công nghiệp chế biến, chế tạo khác,...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn là Chủ đầu tư sẽ thực hiện hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp với tổng mức đầu tư 541,75 tỷ đồng, quy mô 50,0 ha.

Theo Quyết định, việc thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tiến hành từ quý I/2023 đến quý I/2024; đưa dự án vào khai thác, vận hành trong quý II/2024.

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

Chủ đầu tư được xem xét hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Bích Huệ