PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cũ) và Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh (cũ)
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn vừa có Thông báo số 05/TB-TTDVĐGTS về việc bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cũ) và Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh (cũ).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Thông báo, giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 84.936.000.000 (Tám mươi tư tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 14/01/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 04/3/2022 (trừ những ngày nghỉ theo quy định).

Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian thu tiền đặt trước, trong 3 ngày (16, 17 đến 15 giờ 00 phút 18/3/2022). 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn; điện thoại: 0209.3875.790./.