PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn
Ngày 19/1/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 09/TB-UBND về lịch trực trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trực ngày 29/1/2022 (29 tháng Chạp) và ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết);

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên trực ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết);

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng trực ngày 3/2/2022 (mùng 3 Tết);

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa trực ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết).

UBND tỉnh thông báo cho các đơn vị, địa phương biết, chủ động phối hợp công tác./.

Hà Hồng