PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn ngày 14/1
Theo đánh giá về cấp độ dịch, ngày 14/1, tỉnh Bắc Kạn ở cấp độ 1 trong phòng, chống dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các huyện: Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới thuộc cấp độ 1; thành phố Bắc Kạn và huyện Pác Nặm cấp độ 3; huyện Na Rì cấp độ 4.   

Cả tỉnh hiện có 8 xã ở cấp độ 4, gồm có: Thị trấn Yến Lạc và các xã Trần Phú, Kim Lư, Văn Minh, Xuân Dương, Dương Sơn (Na Rì); Hòa Mục (Chợ Mới); Bộc Bố (Pác Nặm)./.

Ngọc Tú (tổng hợp)