PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo về việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn vừa ký Thông báo số 352/TB-BCĐ ngày 21/12/2022 về việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông báo nêu rõ:

Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-BCĐ389 ngày 23/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Quy chế về việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như sau:

1. Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc, hành vi có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực này (theo quy định tại khoản 1, Điều 2, Quy chế về việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả).

2. Việc tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn thông qua 4 hình thức sau:

Hình thức qua điện thoại: Tổ chức, cá nhân gọi điện trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn 0912.430.389; số điện thoại đường dây nóng được hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Hình thức qua thư điện tử (Email): Tổ chức, cá nhân gửi tin báo vào địa chỉ hòm thư sau: khanhtv@dms.gov.vn  hoặc bcd389@backan.gov.vn

Hình thức tin báo bằng văn bản: Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ tổ 8a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Hình thức phản ánh trực tiếp: Tổ chức, cá nhân trực tiếp đến trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, liên hệ gặp ông Trần Văn Khánh, Phó Cục trưởng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Phụ trách Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để cung cấp tin báo (thời gian vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Mọi tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận và xử lý theo chế độ “MẬT”.

3. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đưa tin theo nội dung tại mục 1, 2 Thông báo này.

4. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai Thông báo này đến các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý và nhân dân trên địa bàn được biết.

5. Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn thực hiện việc tổ chức tiếp nhận, xử lý tin báo theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế về việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./.

Bích Huệ