PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/12/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp Căn cước công dân ngày thứ Bảy hằng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn
Ngày 29/12/2021, Công an tỉnh ban hành Thông báo số 4888/TB-CAT-PC06 về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp Căn cước công dân ngày thứ Bảy hằng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện nay, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Kạn đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần theo quy định.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính vào ngày nghỉ (thứ Bảy hằng tuần), đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 22/12/2021, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ Bảy hằng tuần tại Quyết định số 2479/QĐ-CAT-PV01. Theo đó, Công an tỉnh sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ liên quan đến công tác cấp Căn cước công dân vào buổi sáng ngày thứ Bảy hằng tuần.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút thứ Bảy hằng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 08/01/2022.

Địa điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn (tầng 1, trụ sở Bưu điện tỉnh - Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn)./.

Bế Hiền