PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp sức cho giảm nghèo bền vững
Xác định các chương trình tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội là công cụ quan trọng để giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, thời gian qua, huyện Bạch Thông đã chỉ đạo các hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển cây trồng, vật nuôi để nguồn vốn vay tín dụng chính sách được phát huy hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mô hình chăn nuôi của gia đình chị Hoàng Thị Hiếu, thôn Thủy Điện, xã Vi Hương 

Gia đình chị Hoàng Thị Hiếu, thôn Thủy Điện, xã Vi Hương vốn là hộ nghèo, để có thu nhập chăm lo cuộc sống gia đình và nuôi con ăn học, trước đây chị Hiếu phải đi làm thuê. Năm 2018, chị được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức, tận dụng đất quanh nhà rộng, chị đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng thông qua Hội Phụ nữ xã để đầu tư mua 250 con gà Ai Cập siêu đẻ và mua trâu sinh sản. Có thời điểm mỗi ngày gà đẻ 250 quả trứng, bình quân 150 - 180 quả/ngày, với giá bán giao 2.500 đồng/quả cùng với duy trì tổng đàn trâu 9 con và phát triển cây ăn quả, trồng rừng, gia đình chị đã thoát nghèo năm 2019, nuôi dạy 2 con tốt nghiệp đại học. 

Cũng như gia đình chị Hiếu, nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách là nguồn lực quan trọng giúp gia đình chị Lục Thị Dung, thôn Nà Ít, xã Vi Hương vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế như hôm nay. Năm 2017, từ 50 triệu đồng vốn vay, vợ chồng chị Dung mua được 1 con trâu cái, 1 con trâu nhỡ và 3 con lợn. Nhờ mát tay chăn nuôi đàn lợn phát triển tốt, sau 4 tháng chị Dung bán được 15 triệu đồng, năm sau trâu cái sinh con, cùng với nguồn thu từ làm thêm đã giúp gia đình chị Dung trả dần tiền gốc vay và thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo.

Theo chị Lê Thị Hiền - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vi Hương, nguồn vốn vay tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bạch Thông luôn là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo cho chị em phụ nữ trong xã. Tính đến đầu tháng 4/2021, đã có 208 hội viên phụ nữ xã Vi Hương vay theo 7 chương trình khác nhau với tổng dư nợ hơn 7,7 tỷ đồng. Trong đó, có 28 hội viên thuộc hộ cận nghèo vay với dư nợ 1,6 tỷ đồng, 56 hội viên thuộc hộ nghèo vay với dư nợ gần 2,6 tỷ đồng. Nguồn vốn vay này luôn được Hội quản lý, kiểm tra chặt chẽ để nâng cao hiệu quả sử dụng. Năm 2020, đã có 3 hội viên phụ nữ xã Vi Hương thoát nghèo một phần nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Tính đến ngày 31/3/2021, dư nợ nguồn vốn trung ương cho vay trên địa bàn huyện Bạch Thông đạt gần 300 tỷ đồng, tăng hơn 7,1 tỷ đồng so với cuối năm 2020, trong đó, cho vay hộ nghèo là 68,7 tỷ đồng, hộ cận nghèo hơn 73,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, nguồn vốn cho vay hộ nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bạch Thông tăng 309 triệu đồng, hộ cận nghèo tăng 6,9 tỷ đồng. Nguồn vốn vay này có ý nghĩa quan trọng giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bạch Thông Nông Vĩnh Bình cho biết, để phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Giảm nghèo của các xã tuyên truyền về các chương trình cho vay, nắm bắt nhu cầu vốn vay, kịp thời giải ngân đúng mục đích, đúng đối tượng; tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay có hiệu quả, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương./.

Thu Trang