PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trả giấy chứng nhận đăng ký sang tên xe sau 120 phút kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ
Theo Kế hoạch số 91/KH-CAT-PC80 ngày 09/3/2021 của Công an tỉnh Bắc Kạn, từ 01/4/2021, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh sẽ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký sang tên các loại phương tiện ôtô, mô tô, xe máy điện trong tỉnh Bắc Kạn trong vòng 120 phút cho công dân, tổ chức có nhu cầu.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, công dân, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký sang tên xe nhanh khi hồ sơ đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau: Đủ hồ sơ quy định tại khoản 2, Điều 10, Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an; hồ sơ được nộp trước 09 giờ đối với buổi sáng và trước 14 giờ đối với buổi chiều vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh.

Các trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ được giải quyết theo thời hạn quy định tại khoản 3, Điều 6, Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ./.

Thu Cúc