PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/10/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai các nền tảng số phục vụ du lịch
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển du lịch nhằm thúc đẩy du lịch Bắc Kạn phát triển tương xứng với tiềm năng, bắt kịp xu thế chung của cả nước, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu về du lịch, từng bước hiện đại hóa quá trình quản lý phục vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính..., là những nhiệm vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang tập trung thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các doanh nghiệp tìm kiếm thông tin trên Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn

Triển khai nhiệm vụ này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn” với các hạng mục Cổng Thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch trên thiết bị di động. Trên cơ sở nội dung, nhiệm vụ Đề án, Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Từ tháng 9/2021 đến nay, Sở đã triển khai thực hiện kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn”; theo đó đã cập nhật thông tin dữ liệu ban đầu của doanh nghiệp 317 cơ sở, 130 cơ sở lưu trú du lịch, 53 cơ sở nhà hàng, dịch vụ ăn uống, 24 điểm tham quan du lịch, 30 điểm dịch vụ giải trí và cửa hàng mua sắm, 100 điểm tiện ích, thông tin khuyến mãi, công ty lữ hành du lịch; ngoài ra còn cập nhật nhiều tin tức, sự kiện, thông báo các văn bản chỉ đạo, hỗ trợ quảng bá xúc tiến du lịch...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Văn Tiến cho biết, Sở đang tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-SVHTTDL ngày 21/7/2023 về việc làm giàu thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở, khu du lịch chuyển đổi số. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cung cấp dịch vụ phục vụ du lịch (khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí, tour/tuyến, hướng dẫn viên…) sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu, kỹ năng và thường xuyên cung cấp dịch vụ của cơ sở trên Cổng Thông tin điện tử du lịch thông minh để quảng bá dịch vụ và cung cấp thông tin cho du khách.

Khách tham quan Khu di tích lịch sử Nà Tu được số hóa

Cùng với đó sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, sự kiện do cơ quan Nhà nước chủ trì tổ chức thực hiện trên Cổng Thông tin điện tử du lịch thông minh; cung cấp thông tin của các tỉnh trong nhóm liên kết phát triển du lịch mà Bắc Kạn tham gia thành viên.

Để ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện khảo sát 133 di tích để thực hiện số hóa, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý các di tích và quảng bá qua mạng internet, không giới hạn về thời gian, địa điểm, ngôn ngữ; thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hoá, bảo đảm đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở mọi lúc mọi nơi.

Bắt nhịp với sự phát triển của thị trường du lịch thời công nghệ 4.0, thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chuẩn hóa nội dung số giới thiệu về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn và phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh; từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, sàn thương mại điện tử kết nối doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và khách du lịch, hệ thống các kênh truyền thông quảng bá du lịch trên nền tảng số.../.

Thu Trang