PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mời cung cấp báo giá làm khánh tiết (tít chữ - lễ đài), băng rôn, khẩu hiệu chủ đề vệ sinh
Để phục vụ cho hoạt động mít tinh hưởng ứng sự kiện truyền thông về vệ sinh nông thôn tại các xã duy trì vệ sinh toàn xã năm 2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn vừa có thông báo mời làm khánh tiết (tít chữ - lễ đài), băng rôn, khẩu hiệu chủ đề vệ sinh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thời gian nhận báo giá trước ngày 19/10/2022 theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin cần liên hệ: Ông Dương Văn Linh, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, số điện thoại 0976661848.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Thu Cúc