PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xã Ngọc Phái đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
Sáng nay (28/4), UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Lễ công bố xã Ngọc Phái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022. Dự lễ công bố có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Chợ Đồn cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân xã Ngọc Phái.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đồng chí Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn khai mạc
Lễ công bố đón Bằng công nhận xã Ngọc Phái đạt chuẩn NTM

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Ngọc Phái đã phát huy được sức mạnh của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đến năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống chỉ còn 3,01% và thực hiện thành công 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM.


Các đại biểu dự Lễ công bố


Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng công nhận xã Ngọc Phái đạt chuẩn NTM năm 2022
và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Ngọc Phái

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nông Quang Nhất đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng xã Ngọc Phái được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM của huyện Chợ Đồn lên 7 xã và là xã thứ 24 của tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn NTM. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chợ Đồn nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình MTQG xây dựng NTM.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Phái
trong thời gian tới tiếp tục duy trì các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao

Để giữ vững những kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt thành quả cao hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Phái quan tâm thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng NTM; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc tham gia thực hiện Chương trình; vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư, hỗ trợ xã xây dựng NTM; huy động, lồng ghép, bố trí nguồn lực cho Chương trình bảo đảm mục tiêu đề ra; bám sát định hướng phát triển của huyện, của tỉnh, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển... góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của toàn huyện Chợ Đồn và của tỉnh Bắc Kạn.


Lãnh đạo huyện Chợ Đồn chúc mừng và tặng hoa cho xã Ngọc Phái

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện Chợ Đồn và UBND xã Ngọc Phái đã trao Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới./

Theo baobackan.com.vn