PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng nông thôn mới - Mặt trận vào cuộc cùng Nhân dân
Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, để nông thôn trở thành nơi đáng sống là mục tiêu đang được hệ thống MTTQ tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện bài bản.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra quân vệ sinh các tuyến đường xã Dương Phong (Bạch Thông) nhân Ngày Môi trường thế giới năm 2020 và phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần cùng chính quyền khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó có việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, tổ chức phát động xây dựng các mô hình điểm với nhiều hoạt động, chương trình cụ thể và đăng ký thực hiện danh hiệu Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 và phát động toàn dân ra quân tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Phong (Bạch Thông); tổ chức “Hội thảo nâng cao vai trò của Ban công tác Mặt trận” trong thực hiện Cuộc vận động nhằm phát huy mọi tiềm năng của cộng đồng dân cư, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng và triển khai nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư như: Mô hình “Bảo đảm vệ sinh môi trường”, “Tổ an ninh trật tự”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”... Hết năm 2020, toàn tỉnh đã xây dựng được 380 mô hình tự quản gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQ các cấp cũng tích cực vận động Nhân dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, đóng góp xây dựng các thiết chế văn hoá; chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch, sân, vườn, ngõ sạch đẹp, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn... Những hoạt động trên đã góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng và duy trì thành công 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 81 thôn đạt nông thôn mới; 88,2% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” và 84,9% khu dân cư được công nhận “Khu dân cư văn hóa” trong năm 2020.

Ngoài ra, MTTQ các cấp thường xuyên chỉ đạo kiện toàn, củng cố Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; hướng dẫn MTTQ các cấp tăng cường hoạt động, nâng cao hiệu quả các cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. Trong năm, các Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 200 cuộc về các chính sách đối với người dân; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát các công trình xây dựng nông thôn mới, chỉ giới đất đai và sử dụng đất, làm đường với 112 cuộc, đã kiến nghị và được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, giải quyết.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, điểm nổi bật trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của MTTQ các cấp trong tỉnh là phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; chủ trì phối hợp tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới và phối hợp giám sát việc xây dựng nông thôn mới. Trong năm, MTTQ các cấp đã triển khai được nhiều công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII như xây nhà Đại đoàn kết, nhà Văn hóa, cầu dân sinh, quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm… Kết quả có 15 đơn vị, tổ chức đăng ký thực hiện được 325 công trình, sản phẩm, 10 phần việc với tổng giá trị trên 48 tỷ đồng.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn cũng chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền gắn với các cuộc vận động, các phong trào phù hợp với từng cơ sở, từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, triển khai các nội dung cuộc vận động, bà con Nhân dân đã từng bước nâng cao nhận thức, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực trong việc xây dựng và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Nhiều năm trước khi nói đến xã Vũ Muộn (Bạch Thông), nhiều người hình dung đến một xã vùng cao đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo luôn vượt ngưỡng 40%; những ngôi nhà với tranh tre lán nứa luôn hiện hữu; các hủ tục lạc hậu vẫn còn khá phổ biến.

Nhờ tích cực tham gia hiến đất, góp công làm đường, xã Vũ Muộn đã hoàn thiện tiêu chí giao thông

Nhưng những năm gần đây, khi xã bắt tay xây dựng nông thôn mới, người dân đã có ý thức hơn trong việc làm giàu, thay đổi cách làm ăn. Bên cạnh đó, bà con Nhân dân còn tích cực tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động như làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng… Ngoài ra, cán bộ và Nhân dân trong xã còn đóng góp tiền mặt và ngày công xây dựng 10 cổng chào thôn trị giá 22 triệu đồng; xây dựng một nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ trị giá 360 triệu đồng. Hiện nay, mặc dù chưa về đích nông thôn mới nhưng diện mạo xã Vũ Muộn đã có nhiều đổi thay, 100% các thôn có đường giao thông thuận lợi cho Nhân dân đi lại và phát triển kinh tế; các thôn có cổng làng khang trang. Đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị huyện và Nhân dân các dân tộc xã Vũ Muộn.

Cùng trên địa bàn huyện Bạch Thông, xã Quang Thuận có sự phát triển vượt bậc về diện mạo với những ngôi nhà xây mới khang trang; đường làng, ngõ xóm được bê tông kiên cố; hệ thống trục đường thôn có điện thắp sáng vào ban đêm; đường đến các khu sản xuất ở nhiều thôn được đầu tư cứng hóa, tạo điều kiện rất lớn cho bà con trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Theo Chủ tịch UBND xã Quang Thuận Nông Văn Bình, là một trong những xã được tỉnh lựa chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao, bắt tay vào thực hiện, Đảng bộ, chính quyền xã Quang Thuận xác định đây là một bước cao hơn so với các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân là yếu tố hết sức quan trọng, có tính quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để tổ chức thực hiện, xã giao cho Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp ngày công, tiền mặt, hiến đất... Qua thực hiện, địa phương cơ bản nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của bà con Nhân dân, đến nay, xã đã cơ bản đạt 17/17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2021, MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

Thu Trang