PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Thuận
Năm 2020, xã Quang Thuận (Bạch Thông) đã huy động được trên 3 tỷ đồng để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đến hết năm, toàn xã đạt 17/17 tiêu chí xây dựng NTM. Tuy nhiên, qua thực hiện, một số tiêu chí dù đã đạt nhưng chưa bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang Thuận có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè và một số nông sản địa phương tuy nhiên chưa thực sự bền vững

Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 39,63 triệu đồng/người/năm. Về tổ chức sản xuất, xã có 01 hợp tác xã (HTX) là HTX Đại Hà hoạt động theo Luật HTX 2012, doanh thu năm 2020 ước đạt 800 triệu đồng. Năm 2020, HTX Đại Hà được UBND tỉnh lựa chọn tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng mức đầu tư là 650 triệu đồng. Trên địa bàn xã Quang Thuận hiện còn có 04 hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương trên cơ sở hợp đồng liên kết, gồm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chè, ổi, cam đường canh, cam sành. Sản phẩm măng nứa tép sấy khô Sato của HTX Đại Hà được xếp hạng OCOP 3 sao của tỉnh.

Trong năm, xã Quang Thuận đã đầu tư mua sắm một số trang thiết bị cho các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn... với tổng kinh phí 243 triệu đồng. Từ năm 2017, 11/11 thôn trong xã đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà văn hóa. Ngoài ra, sân thể thao xã đã có chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 01/12/2020, kinh phí dự kiến 2,2 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đặc biệt là các dịp lễ tết, tổng kết thôn, ngày hội với các hoạt động múa, hát, trò chơi dân gian, bóng chuyền hơi… được tổ chức thường xuyên, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia.

Về môi trường, UBND xã sử dụng nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 với tổng kinh phí thực hiện là 105 triệu đồng để hỗ trợ các thôn xây dựng đường hoa nông thôn, góp phần cải tạo cảnh quan và lắp đặt pa nô áp phích tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM. MTTQ xã, Hội Phụ nữ xã tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “5 không 3 sạch” tới tất cả các thôn, các chi hội đoàn thể. Đến nay, 98,27% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Các tuyến đường thôn đã được bê tông hóa, đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Các hộ gia đình chỉnh trang, cải tạo vườn theo điều kiện từng hộ, đảm bảo gọn gàng, không ảnh hưởng đến đường đi. Xã có mô hình phân loại rác với 30 hộ tham gia, thực hiện xây dựng hố rác di động và thực hiện phân loại rác thải tại mỗi hộ gia đình. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 70% trở lên. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 98,31%.

Trong năm, xã Quang Thuận được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bạch Thông đầu tư nguồn vốn kiên cố hóa thêm 03 tuyến kênh mương với kinh phí 1,6 tỷ đồng. Cùng với đó là đầu tư nâng cấp tuyến đường Nà Lìu - Nà Hin, sửa chữa mặt đường thôn Nà Ka, sửa chữa kè trục đường thôn Phiêng An, kè trục đường thôn Nà Hin với tổng kinh phí trên 370 triệu đồng…

Qua thẩm định về tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao tại xã Quang Thuận mới đây, Đoàn công tác liên ngành đánh giá, xã Quang Thuận mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định song chưa bền vững như: Tiêu chí số 8 về Thu nhập, tiêu chí số 10 về Lao động việc làm, tiêu chí số 11 về Tổ chức sản xuất. Bên cạnh đó, xã cũng cần bổ sung thêm một số nội dung ở những tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa; Thông tin và truyền thông; Môi trường. Cụ thể, cần sớm hoàn thiện xây dựng sân vận động của xã; nâng cấp, sửa chữa 7 cụm loa truyền thanh cơ sở; quan tâm vệ sinh môi trường, nhất là môi trường trong chăn nuôi, phế thải từ thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo phù hợp với cảnh quan… 

Trong thời gian tới, xã Quang Thuận cần tiếp tục khắc phục những khó khăn, cùng nhau đoàn kết để sớm được tỉnh công nhận là xã NTM nâng cao./.

Thu Trang