PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh đã cụ thể hóa, tổ chức triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong toàn tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được gắn kết chặt chẽ với Phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” đã lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy được tính tích cực, sáng tạo, nỗ lực của người dân trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Một loạt các dự án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo được triển khai thực hiện. Các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm tạo điều kiện, khuyến khích người dân tham gia các tổ hợp tác, tham gia các mô hình liên kết giữa hợp tác xã, hộ nông dân với doanh nghiệp trong phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả cao để nâng cao thu nhập; cùng với đó là hỗ trợ cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở, giáo dục, y tế, thông tin, điện, nước sạch... Tỉnh cũng tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao.


Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
tại xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông tháng 10/2023

Cùng với ngân sách nhà nước, tỉnh đã huy động thêm nhiều nguồn lực từ trung ương, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ người nghèo. Trong đó thể hiện rõ nhất tinh thần sẻ chia, trách nhiệm, đồng hành cùng người nghèo của toàn xã hội đó là việc đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hằng năm.

Từ năm 2020 đến nay, tổng số Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp nhận và vận động được 52 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này đã có hàng nghìn ngôi nhà, hàng trăm nghìn suất quà được trao tặng cho hộ nghèo, giúp người nghèo an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã đăng ký nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức; nhiều khu dân cư đã vận động hộ gia đình đăng ký thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Nhiều mô hình, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị địa phương đã tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng như: “Nồi cháo nhân ái Bắc Kạn”; “Quỹ tiết kiệm cộng đồng”; “Cùng em đến trường”, “Mẹ đỡ đầu”; “Ống tiền tiết kiệm”, “Tổ phụ nữ thu gom giấy vụn”; “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" …

Với sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của cả cộng đồng xã hội và sự nỗ lực vươn lên của chính bản thân người nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm dần qua từng năm, cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Các tấm gương điển hình tiên tiến về giảm nghèo, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo xuất hiện ngày càng nhiều, được các cấp chính quyền kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Tại Hội nghị biểu dương trong thực hiện công tác giảm nghèo tổ chức tháng 12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã biểu dương, khen thưởng 33 tập thể, 17 hộ gia đình, 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giảm nghèo. Tiếp đó, tháng 8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục biểu dương, khen thưởng 22 tập thể, 12 hộ gia đình, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”./.

BH