PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội
Thời gian qua, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) được các cấp ủy Đảng huyện Bạch Thông chú trọng thực hiện; qua đó, đã kịp thời giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bạch Thông phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm
thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra,
nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” do Tỉnh ủy tổ chức cuối tháng 11/2023

Công tác DLXH là công việc quan trọng và cần thiết nhằm nắm bắt, phản ánh tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự… Đây là khâu quan trọng và cần thiết trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xác định rõ tầm quan trọng, vai trò vị trí của công tác nắm bắt DLXH đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng huyện Bạch Thông luôn quan tâm, coi trọng công tác nắm bắt, định hướng DLXH, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bạch Thông cho biết, công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình DLXH được huyện Bạch Thông quan tâm, chú trọng theo các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện như Đại hội Đảng bộ các cấp; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; các kỳ họp Quốc hội; tham gia góp ý các dự thảo văn bản Luật; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội... Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng đánh giá đúng, sát hơn tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân; đề ra các giải pháp tuyên truyền, định hướng DLXH, giải quyết một số vấn đề DLXH quan tâm, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với các tình huống, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, căn cứ định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin từ các cơ quan chức năng, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời hướng dẫn, định hướng, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan triển khai công tác điều tra, thăm nắm dư luận và kịp thời đưa ra định hướng để ổn định tình hình dư luận.

Nắm bắt xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, sự phát triển tất yếu của không gian mạng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra, nắm bắt và định hướng DLXH như sử dụng Internet, mạng xã hội (Zalo, Facebook...); xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử các xã/thị trấn, các cơ quan và trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng.

Để nắm bắt một cách chất lượng, nhanh chóng, sâu sát tình hình dư luận tại địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, tháng 9/2016, Huyện ủy Bạch Thông đã thành lập đội ngũ cộng tác viên DLXH gồm 17 đồng chí là cán bộ đương chức, nghỉ hưu, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, người có uy tín... Sau khi được thành lập, đội ngũ cộng tác viên DLXH đã kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình mà dư luận quan tâm tại địa phương, đơn vị được giao phụ trách; kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết, khắc phục những tồn tại, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thêm nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm. Nguồn thông tin do đội ngũ cộng tác viên DLXH cung cấp cơ bản phản ánh đúng tình tình DLXH.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã nhận được hơn 1.300 báo cáo bằng văn bản từ các cộng tác viên DLXH cấp huyện, theo đó đã tổng hợp 85 báo cáo tình hình DLXH gửi Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung các báo cáo đã tập trung phản ánh những vấn đề được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm như: Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính các cấp; việc thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm; những vấn đề liên quan đến giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, các vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác DLXH trên địa bàn huyện Bạch Thông vẫn còn một số hạn chế, đó là việc phản ánh, báo cáo những thông tin “nóng” bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở địa phương, đơn vị có lúc còn chậm; thông tin DLXH còn thiếu tính đa dạng, toàn diện, chất lượng chưa cao…

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nắm bắt, định hướng DLXH trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, huyện Bạch Thông tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH; thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác DLXH và đội ngũ cộng tác viên DLXH đảm bảo chất lượng, cơ cấu, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; kịp thời động viên, khen thưởng những cộng tác viên có nhiều nỗ lực trong việc nắm bắt và phản ánh DLXH, thay thế các cộng tác viên không đáp ứng yêu cầu…/.

Hương Dịu