PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp xã năm 2021
Đến nay, toàn bộ 14/14 xã, thị trấn của huyện Bạch Thông đã tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp xã năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các vận động viên tranh tài ở môn Đẩy gậy

Để bảo đảm thành công cho Đại hội TDTT cấp xã, các địa phương trên địa bàn huyện Bạch Thông đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tổ phục vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội TDTT, qua đó thu hút hơn 2.000 vận động viên tranh tài tại các môn đẩy gậy, kéo co, điền kinh, bắn nỏ, bóng chuyền hơi. Nhìn chung, Đại hội TDTT cấp xã năm 2021 tại huyện Bạch Thông diễn ra an toàn, tiết kiệm, hoàn thành các nội dung, kế hoạch đã đề ra.

Đại hội TDTD cấp xã là dịp để các vận động viên trên địa bàn xã, thị trấn được giao lưu, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời cũng là dịp để các địa phương tuyển chọn các vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT huyện Bạch Thông lần thứ VII, dự kiến tổ chức vào ngày 2/9/2021./.

Thu Trang