PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Chợ Mới
Chiều 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện Chợ Mới giai đoạn 2020 - 2023, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy Chợ Mới báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện Chợ Mới giai đoạn 2020 - 2023, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nền kinh tế của huyện tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, chi ngân sách đảm bảo phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Các hoạt động văn hoá xã hội có bước phát triển; các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện. Nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực. Tính đến nay, huyện đã thực hiện đạt và vượt 26/42 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (có 13 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt), đạt tỷ lệ 62%, dự ước đến hết nhiệm kỳ có 40/42 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, đúng trọng tâm, tăng dần tỷ trọng đóng góp của khu vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, tuy nhiên, việc chuyển dịch còn chậm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 28,8 triệu đồng/người, tăng lên 40,5 triệu đồng/người vào năm 2023.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản phát triển theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 21.963 tấn, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn; lương thực bình quân đầu người năm 2023 đạt 527,6 kg/người, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (Nghị quyết đề ra 450 kg/người/năm).

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đến nay, huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng thêm 3 xã so với năm 2019, đạt 50% chỉ tiêu Nghị quyết (Nghị quyết tăng thêm 6 xã).

Cùng với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện đã triển khai hiệu quả Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); đến nay, toàn huyện có 26 sản phẩm đạt 3 sao, đạt 130% chỉ tiêu Nghị quyết (Nghị quyết là 20 sản phẩm trở lên).

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân giảm trên 2%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết (Nghị quyết mục tiêu về mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đạt kế hoạch là 2%).

Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, bước đầu đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, huyện còn gặp một số khó khăn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, vẫn còn tình trạng người dân tự ý san ủi nhỏ lẻ trái phép, tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG còn chậm. Khả năng cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Tình hình tai nạn giao thông, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Tại buổi làm việc, huyện Chợ Mới kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm chỉ đạo thực hiện việc xử lý “điểm đen” tai nạn giao thông trên Quốc lộ 3 (đoạn xã Cao Kỳ). Đầu tư nguồn lực xây dựng đường giao thông liên xã phía Đông Sông Cầu thuộc địa bàn 4 xã thuộc huyện Chợ Mới. Đầu tư nguồn lực xây dựng cầu cứng qua sông Chu, khu vực tổ 1 sang tổ 4, thị trấn Đồng Tâm để mở rộng, phát triển thị trấn Đồng Tâm. Quan tâm sửa chữa đường tỉnh 256 từ thị trấn Đồng Tâm đi các xã Như Cố, Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư và đường tỉnh 259 đi qua các xã Nông Hạ, Thanh Vận, Thanh Mai và Mai Lạp. Bố trí nguồn lực để xây dựng Trường THCS thị trấn Đồng Tâm đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Sớm có kế hoạch đầu tư nguồn lực xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện Chợ Mới theo quy hoạch. Nghiên cứu ban hành chính sách đặc thù về bồi thường giải phóng mặt bằng; hướng dẫn về cơ chế thực hiện chính sách vay vốn và hỗ trợ lãi suất; nghiên cứu chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết hoặc Chỉ thị của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện. Xác định chức danh tương đương đối với chức danh cấp trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện…

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã trao đổi hướng giải quyết các kiến nghị của huyện về các vấn đề an toàn giao thông, tiến độ giải ngân các Chương trình MTQG, tuyên truyền người dân trong công tác giải phóng mặt bằng…

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị huyện Chợ Mới thường xuyên trao đổi với các sở, ngành trong công tác chuyên môn; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp chung cho sự phát triển của tỉnh. Tập trung cho các cây trồng chủ lực; làm tốt công tác quản lý đất đai; tăng cường cơ chế phối hợp trong quá trình xử lý những khó khăn, vướng mắc của huyện…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới từ đầu nhiệm kỳ (2020 - 2025) tới nay.

Đồng chí đề nghị, huyện Chợ Mới nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đại biểu đã nêu tại buổi làm việc. Thời gian tới, huyện cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát động các phong trào thi đua để mỗi cán bộ, viên chức toàn tâm toàn ý trong công việc, linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từng đồng chí trong cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực sự gương mẫu, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, huyện cần phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế; tập trung triển khai các Chương trình MTQG, phát triển các sản phẩm OCOP; rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, từng quý, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai từng nhiệm vụ. Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đồng chí đề nghị cần đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục quan tâm tới các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương…/.

Ngọc Tú