PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công an tỉnh thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn
Công an tỉnh tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua các hoạt động cấp, đổi lại, cấp lại Căn cước công dân (CCCD) trên phạm vi toàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Công an tỉnh thực hiện thủ tục hành chính về Cấp thẻ CCCD và định danh điện tử
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Theo Bộ Công an, người dân khi sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ tiết kiệm thời gian khai báo lại các thông tin cá nhân mỗi khi đi làm thủ tục hành chính; giảm thiểu tối đa các giấy tờ cá nhân cần mang theo; thực hiện các dịch vụ công không phải đến tận nơi. Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, công dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.

Các nhóm đối tượng và lộ trình thực hiện cụ thể như sau:

Ưu tiên đối tượng 1 là công dân sinh năm 2004 và 2007. Hoàn thành trước ngày 10/5/2022.

Ưu tiên đối tượng 2 là công dân từ 14 đến 22 tuổi (trừ số 2004 và 2007) chưa cấp CCCD gắn chíp. Hoàn thành trước ngày 10/6/2022.

Ưu tiên đối tượng 3 là công dân thuộc các đối tượng chính sách (người nghèo và cận nghèo, người có công và người được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 11). Hoàn thành trước ngày 10/7/2022.

Ưu tiên đối tượng 4 là công dân làm việc trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, ngân hàng; cán bộ, công chức cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất; công dân đi thực hiện các thủ tục đăng ký phương tiện, cấp hộ chiếu và công dân đến cơ quan một cửa của UBND các cấp thực hiện các thủ tục hành chính. Hoàn thành trước ngày 10/9/2022.

Nhóm đối tượng 5 là công dân từ 23 tuổi trở lên chưa cấp CCCD. Hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Công dân khi đi thực hiện các thủ tục đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cần có 1 số điện thoại sử dụng chính chủ để đăng ký 1 tài khoản định danh điện tử; mang theo thẻ bảo hiểm y tế và các loại giấy khác như Giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện để tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

1. Đối với công dân cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD:

Bước 1, công dân thông báo với cán bộ về việc làm hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Thông tin đăng ký bao gồm số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử (email). Công dân có thể cung cấp thêm các thông tin về người phụ thuộc cùng giấy tờ kèm theo (nếu công dân có nhu cầu tích hợp các thông tin này vào hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử). Trường hợp công dân có nhu cầu đăng ký tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các loại giấy tờ như giấy phép lái xe; đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, …thì mang thêm các loại giấy tờ gốc để đối chiếu.

Bước 2, công dân thực hiện làm hồ sơ hồ sơ cấp; đổi, cấp lại CCCD gắn chip điện tử bao gồm thông tin nhân thân/thân nhân cùng thông tin sinh trắc.

Bước 3, cán bộ tiếp tục xử lý hồ sơ cấp, đổi; cấp lại CCCD gắn chip theo đúng quy trình cấp Căn cước công dân.

2. Đối với công dân đã có CCCD nhưng không có nhu cầu cấp đổi, cấp lại:

Bước 1, công dân thông báo với cán bộ về việc làm hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Thông tin đăng ký bao gồm số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử (email). Công dân có thể cung cấp thêm các thông tin về người phụ thuộc cùng giấy tờ kèm theo (nếu công dân có nhu cầu tích hợp các thông tin này vào hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử). Trường hợp công dân có nhu cầu đăng ký tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, … thì mang thêm các loại giấy tờ gốc kèm CCCD đã được cấp để cán bộ thu nhận đối chiếu.

Bước 2, cán bộ thực hiện thu nhận hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử - thu nhận sinh trắc cho công dân (chụp ảnh và lăn tay).

Bước 3, cán bộ thu nhận in Phiếu đăng ký định danh và xác thực điện tử cho công dân kiểm tra. Sau khi kiểm tra các thông tin về cá nhân, thông tin các giấy tờ kèm theo thì công dân ký xác nhận vào phiếu và nộp lại cho cán bộ thu nhận./.

Bế Hiền