PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công an tỉnh thông báo phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Công an tỉnh ban hành Thông báo số 1708-TB/CAT ngày 20/5/2022 về việc phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biền số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trong đó có bổ sung thêm thẩm quyền đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công an cấp huyện, cấp xã), ngày 13/5/2022, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1685/QĐ-CAT-PC08 về việc phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó:

Điều chỉnh thẩm quyền đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với Phòng Cảnh sát giao thông (không thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy...) và bổ sung thêm thẩm quyền đăng ký, cấp biển số phương tiện cho Công an các huyện, thành phố, Công an xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn.

Kể từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh Bắc Kạn chính thức phân cấp và bắt đầu tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, công dân có nhu cầu đến liên hệ làm thủ tục đăng ký, cấp biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị: (1) Phòng Cảnh sát giao thông (Đội đăng ký xe); (2) Công an các huyện, thành phố (Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự); (3) Công an xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn (triển khai thực hiện thí điểm từ ngày 21/5/2022 đến ngày 21/5/2023).

Công an tỉnh Thông báo để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, liên hệ giải quyết công việc./.

BH