PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Nhờ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, thành phố Bắc Kạn đã đạt nhiều thành tích trong phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Kạn tích cực tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở xã, phường và phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kết quả thực hiện Phong trào trên địa bàn thành phố đã có tác động tích cực, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế - xã hội. Hằng năm, hưởng ứng phát động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của thành phố, 100% hộ gia đình trên địa bàn đã đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào gắn với công tác tự quản thực hiện văn hóa, văn minh đô thị. Kết quả gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm sau cao hơn năm trước. Năm 2000, có 3.525 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"/6.932 hộ, đạt 50,85%. Năm 2010, có 7.683 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"/9.009 hộ, đạt 85,28%. Năm 2019, có 10.607 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"/11.483 hộ, đạt 93,8%. Có 16.000 hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" 3 năm liên tục, trong đó có 310 hộ gia đình và 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen và nhiều hộ gia đình tiêu biểu được Chủ tịch UBND các xã, phường tặng Giấy khen hằng năm.

Phong trào xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của người dân ở các cộng đồng dân cư. Các nội dung của Phong trào đã phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư thực hiện các mô hình tự quản như “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư văn minh”, “Khu dân cư ba không” (không có tội phạm, tệ nạn, ma túy), “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”… Qua đó, đã phát huy và nhân rộng lối sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư, gìn giữ và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Từ năm 2000 đến năm 2020, toàn thành phố có 1.412 thôn, tổ dân phố được công nhận đạt tiêu chí “Khu dân cư văn hóa”. Trong đó, có 14 khu dân cư được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 395 khu dân cư tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 310 khu dân cư tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố cũng tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, điển hình như Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Ngoài ra, các tổ chức Hội, đoàn thể còn tham gia các phong trào nhân đạo, từ thiện, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể trong thành phố tổ chức thăm, tặng quà cứu trợ đột xuất, trợ cấp thường xuyên, hiến máu tình nguyện, qua đó đã giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng được Ban Chỉ đạo Phong trào thành phố quan tâm triển khai thực hiện. Từ năm 2006 đến năm 2019, có 862 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu Văn hóa/1.014 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chiếm 85%. Trong đó, 170 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận lần đầu và khen thưởng; có 03 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen.

Ngoài ra, các phong trào như “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Người tốt, việc tốt”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”… cũng được đông đảo Nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia, góp phần vào việc hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được duy trì và phát triển.

Những kết quả đạt được trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ghi nhận những thành tích đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2000-2020./.

Thanh Thuyên