PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập, giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5126/UBND-NCPC ngày 8/8/2022, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập, giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

I. DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Quyết định, ngày, tháng, năm thành lập

Lĩnh vực

Số điện thoại

01

Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn

Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn

- Giám định pháp y

- Giám định y khoa

0209.3878.106

02

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 15/01/1998 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Kỹ thuật hình sự, pháp y tử thi

0692549221

II. DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quyết định, ngày, tháng, năm bổ nhiệm

Lĩnh vực

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Nông Thị Lanh

11/9/1967

Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Giám định tài liệu

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

2

Nguyễn Đăng Sơn

13/02/1964

- Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 15/01/1998

- Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 03/8/2012

- Giám định pháp y

- Giám định sinh học

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

3

Long Văn Hải

14/4/1965

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 06/3/2007

Giám định dấu vết đường vân

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

4

Lý Anh Cường

26/5/1972

- Quyết định số 1469/QĐ-UB ngày 17/8/2004

- Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

- Giám định pháp y

- Giám định dấu vết đường vân

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

5

Lê Văn Đức

17/9/1977

- Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 08/7/2011

- Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 17/7/2019

- Giám định cơ học

- Giám định kỹ thuật

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

6

Nguyễn Thị Hồng Nụ

11/3/1980

Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 08/7/2011

Giám định sinh học

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

7

Lý Thị Hạnh

18/12/1978

Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 10/12/2011

Giám định tài liệu

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

8

Hà Thị Hiên

20/3/1978

- Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 07/9/2017;

- Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 25/5/2022

- Giám định tài liệu;

- Giám định pháp y

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

9

Hứa Kiên Trường

26/02/1987

Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 14/9/2015

Giám định hóa học

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

10

Nguyễn Hải Anh

20/02/1987

Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 17/7/2019

Giám định hóa học

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

11

Hoàng Khải Du

02/8/1991

Quyết định số 20877/QĐ-UBND ngày 03/11/2021

Giám định tài liệu

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn

 

12

Đàm Văn Bách

15/10/1968

Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 20/10/2017

Pháp y

Trung tâm pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn

 

13

Nông Văn Sỹ

13/12/1975

Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 09/5/2012

Pháp y

Trung tâm pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn

 

14

Phạm Thị Duyên

24/10/1975

Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 10/11/2020

Pháp y

Trung tâm pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn

 

15

Hà Huy Đát

6/5/1962

Quyết định 2116/QĐ-BTP ngày 28/9/2006 của Bộ Tư pháp

Thuế

Phòng kiểm tra nội bộ, Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

 

16

Lê Hùng Xuân

16/3/1966

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Thuế

Chi Cục thuế huyện

Chợ Đồn

 

17

Lê Đình Đồng

27/4/1967

Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Thuế

Chi Cục thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới

 

18

Vũ Anh Lợi

01/8/1970

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm

 

19

Nguyễn Thùy Linh

02/9/1976

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Phòng kê khai và kế toán thuế, Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

 

20

Hoàng Thị Thu Liễu

13/9/1973

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Phòng Thanh tra - kiểm tra, Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

 

21

Trịnh Văn Phụng

7/9/1973

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm

 

22

Ma Văn Huy

16/9/1980

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

 

23

Trịnh Việt Chính

5/01/1978

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới

 

24

Đồng Thị Chi

12/12/1970

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm

 

25

Dương Hoàng Nguyên

03/02/1965

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Văn phòng, Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

26

Nguyễn Văn Huyên

09/02/1968

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Chi Cục thuế huyện Chợ Đồn

 

27

Dương Hữu Hiệp

24/02/1969

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Chi Cục thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm

 

28

Lý Văn Quyến

09/10/1970

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Chi Cục thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới

 

29

Nguyễn Vy Khanh

01/01/1981

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

 

30

Nguyễn Thị Thu Huyền

19/7/1982

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Phòng Thanh tra - kiểm tra, Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

 

31

Nông Thu Hà

04/5/1974

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

 

32

Vũ Thị Thanh Huyền

11/10/1971

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Chi Cục thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới

 

33

Nguyễn Đình Tân

15/12/1983

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Chi Cục thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới

 

34

Trần Quốc Vượng

11/01/1980

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Phòng Nghiệp vụ - Dự toán Pháp chế, Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

 

35

Vũ Thu Quyên

27/6/1982

Quyết định số 2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuế

Phòng kiểm tra nội bộ, Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

 

36

Lăng Ngọc Tú

26/3/1986

Quyết định số 516/QĐ-NHNN ngày 24/3/2020

Ngân hàng

Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

 

37

Hoàng Văn Sơn

22/01/1964

Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 04/8/2003

Văn hóa

Thư viện tỉnh

 

38

Nguyễn Quang Minh

04/02/1978

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 29/9/2021

Quản lý giá

Phòng Quản lý công sản, giá và Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính

 

39

Cao Thị Quỳnh Hoa

19/10/1988

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 29/9/2021

Quản lý ngân sách

Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính

 

40

Trịnh Tiến Hùng

16/9/1976

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 29/9/2021

Tài chính đầu tư

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

 

41

Hứa Văn Chương

28/10/1990

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 29/9/2021

Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính

 

42

Nông Ngọc Duyên

18/01/1979

Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 25/8/2016

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

43

Nguyễn Phúc Đán

10/3/1974

Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 25/8/2016

Khoáng sản

Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường

 

44

Nguyễn Mạnh Hà

22/6/1980

Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

Môi trường

Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường

 

45

Trương Phúc Vi

01/01/1979

Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

Đất đai và đo đạc bản đồ

Phòng Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường

 

46

Tống Ngọc Thưởng

27/4/1985

Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

Khoáng sản

Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường

 

47

Hà Nhân Tùng

16/5/1990

Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

Tài nguyên nước

Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường

 

48

Nguyễn Ngọc Quất

23/5/1966

Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 03/8/2012

Xây dựng

Sở Xây dựng

 

49

Đào Minh Thuyết

27/01/1972

Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 03/8/2012

Xây dựng

Sở Xây dựng

 

 

50

Nguyễn Thị Hiền

01/02/1975

Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 03/8/2012

Xây dựng

 

Sở Xây dựng

 

 

III. DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Quyết định thành lập

Quyết định công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh nghiệm

Số điện thoại

01

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng

Tổ 2, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 17/11/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xây dựng

Từ 2004 đến nay

0209.3871.46

IV. DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp

Nơi công tác

Ghi chú

  1.  

Đinh Ngọc Tùng

16/10/1980

Tài chính Ngân hàng

18 năm trong hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ qua tài khoản thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Bùi Quang Tùng

30/12/1980

Tài chính

Ngân hàng

16 năm trong hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ qua tài khoản thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Lý Thu Hường

22/4/1984

Ngân hàng

14 năm trong hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ qua tài khoản thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Nông Quang Hữu

30/4/1983

Giám định tiền phạt do NHNN phát hành

14 năm trong hoạt động ngân hàng trong lĩnh vực tiền tệ, kho quỹ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Trịnh Xuân Hải

04/6/1978

Giám định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ

16 năm công tác trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Đàm Văn Tấn

26/12/1984

Xác thực ký số trong giao dịch điện tử

5 năm triển khai chữ ký số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính, Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Nguyễn Thị Hải Yến

04/7/1982

Thiết bị viễn thông

6 năm giám định về thiết bị viễn thông

Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính, Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Nông Thị Phúc

13/7/1979

Thông tin, báo chí, xuất bản

16 năm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản

Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính, Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn