PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Duy trì mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân
Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lực lượng Công an tỉnh đã tạo được niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân, tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị về an ninh trật tự, các điểm nóng tiềm ẩn, góp phần phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công an tỉnh phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại thôn Nà Luống, xã Như Cố (Chợ Mới)

Công an tỉnh đang duy trì thực hiện 42 mô hình “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó có 38 mô hình tập thể và 4 mô hình cá nhân. Nhiều mô hình được Đảng ủy Công an tỉnh công nhận là mô hình điển hình như: Mô hình “Xây dựng chuẩn mực nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; mô hình “Khéo tuyên truyền vận động phát huy khối đại đoàn kết dân tộc đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn”; mô hình “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an, tăng cường tương tác với Nhân dân qua internet và mạng xã hội”… Các mô hình được xây dựng có nội dung, ý nghĩa thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bên cạnh việc xây dựng và duy trì các mô hình “Dân vận khéo”, các hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng nông thôn mới, “Nhường cơm xẻ áo” với đồng bào còn khó khăn được các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả gắn với công tác chuyên môn cũng như Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nổi bật là các hoạt động giúp đỡ xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm xây dựng nông thôn mới; các Chiến dịch tình nguyện của tổ chức Đoàn Thanh niên; Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ mồ côi, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường của Hội Phụ nữ Công an tỉnh... đã tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái”, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Từ việc xác định đúng vai trò quan trọng của công tác dân vận đến việc triển khai thực hiện các mặt công tác trong từng giai đoạn, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nhận thức cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận, tạo được hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ./.

Thu Trang