PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023
Chiều 2/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đã chủ trì họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM đối với 2 xã Tân Tú (Bạch Thông), Thanh Vận (Chợ Mới); xét đạt chuẩn NTM nâng cao đối với xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM năm 2023 đối với 2 xã Tân Tú và Thanh Vận, NTM nâng cao năm 2023 đối với xã Nông Thượng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao đối với 3 xã nêu trên.

Sau khi phân tích, thảo luận những kết quả đạt được và hạn chế của từng xã, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đối với các xã được đề nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM mới, NTM nâng cao 2023. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng thẩm định có mặt tại cuộc họp thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Tân Tú và xã Thanh Vận đạt chuẩn NTM năm 2023; công nhận xã Nông Thượng đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đề nghị các xã hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định. Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tại cuộc họp, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để trình UBND tỉnh quyết định công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTN nâng cao năm 2023 trước ngày 7/2/2024./.

Hương Dịu