PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Ba Bể hoàn thành “mục tiêu kép” năm 2021
Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân, huyện Ba Bể đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Thượng Giáo tích cực chăm sóc ngô soi bãi

Năm 2021, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện ước đạt trên 30.261 tấn, đạt 98,9% kế hoạch (KH); bình quân lương thực đầu người đạt 619 kg/người/năm, đạt 106,7% KH. Tích cực phát triển sản xuất, các địa phương đã thực hiện được 460 ha diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên, đạt 100% KH.

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò và bệnh dịch Tả lợn châu Phi tái phát nhưng tổng đàn đại gia súc trên địa bàn vẫn duy trì 11.502 con, đạt 95,69% KH; đàn dê đạt 4.095 con, đạt 102,38% KH; đàn lợn đạt 30.334 con, đạt 116,67% KH; đàn gia cầm 281.040 con, đạt 130,2% KH.

Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác phát triển rừng, trong năm 2021, toàn huyện đã trồng mới được 689,14 ha, đạt 172,29% KH giao, tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt 67,9%.

Chăm sóc cây giống lâm nghiệp trước khi xuất vườn

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện Ba Bể tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đầu tư thực hiện. Huyện đã phê duyệt 5 dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ xã Thượng Giáo thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập; tiếp tục thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm khoai môn chuyển tiếp từ năm 2020 tại xác xã Khang Ninh, Quảng Khê, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ với diện tích trên 6 ha gồm 56 hộ tham gia. Đến nay, bình quân các xã đạt 12 tiêu chí.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), toàn huyện có 11 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng cấp tỉnh. Kết quả, có 1 sản phẩm được nâng từ 3 sao lên 4 sao và 7 sản phẩm mới được chứng nhận đạt 3 sao.

Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện diễn ra ổn định. Tính đến ngày 15/12/2021, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp của huyện (theo giá so sánh năm 2010) đã đạt 71.876,06 triệu đồng, bằng 106,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn năm 2021 theo đúng quy định. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình trọng điểm của huyện như: Dự án đầu tư xây dựng vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; dự án xây dựng khu tái định cư giải phóng mặt bằng QL 279 đia phận thị trấn Chợ Rã; dự án xây dựng khu trung tâm hoạt động văn hóa thể thao huyện Ba Bể; dự án khắc phục sạt lở khu dân cư chùa Phố Cũ, thị trấn Chợ Rã. Kết quả đến ngày 31/12/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện đạt 80% KH vốn giao.

Năm 2021, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách, trong đó đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về chấp hành chính sách thuế đối với các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách của huyện đạt khá. Tính đến 13/12/2021, toàn huyện đã thu ngân sách được trên 31 tỷ đồng, đạt 100,2% KH tỉnh và HĐND huyện giao.

Chốt chặn kiểm dịch Covid-19 tại xã Phúc Lộc được thành lập tháng 12/2021 khi phát hiện 6 ca F0 trên địa bàn

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được huyện quan tâm thực hiện tốt. Ngành Giáo dục - Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo đúng kế hoạch. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định.

Cử tri xã Chu Hương bỏ phiếu bầu cử

Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Ba Bể đã tổ chức thành công cuộc cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,96%./.

Hương Dịu