PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Ba Bể tích cực triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2021. Kết quả năm 2021 sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Chính vì vậy, huyện Ba Bể quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 ngay từ đầu năm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Cánh đồng ngô tại xã Thượng Giáo 

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2021 đã đề ra, ngay từ tháng 12/2020, huyện Ba Bể đã xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021. Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện đã xác định 8 nhóm giải pháp về phát triển nông, lâm nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ bản; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; thu, chi ngân sách; tài nguyên và môi trường. Cùng với phát triển kinh tế, huyện Ba Bể đề ra 5 nhóm giải pháp trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; xác định rõ giải pháp xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 cho các đơn vị, địa phương, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về những nhiệm vụ năm 2021, UBND huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cho các phòng, ban, ngành, các cơ quan Đảng, các hội, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn của huyện trong tháng 12/2020. Đầu tháng 01/2021, UBND huyện đã xây dựng xong Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Trong 3 tháng đầu năm, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên đi kiểm tra cơ sở, làm việc với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của huyện. Chính vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong quý I/2021 phát triển ổn định, sản xuất nông lâm nghiệp đạt khá; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách tăng 50,5% so với cùng kỳ 2020... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định.

Để sản xuất nông - lâm nghiệp có hiệu quả, các địa phương tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2021; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chỉ đạo triển khai công tác trồng rừng; duy tu các công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được 1.740 ha lúa xuân, đạt 100% kế hoạch (KH); 585 ha ngô ruộng, soi bãi, đạt 100% KH; 113 ha bí xanh. Huyện đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện chăm sóc các cây trồng vụ xuân, triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh trên cây trồng.

Tích cực mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, toàn huyện thực hiện 130 ha nuôi trong ao, hồ, đạt 106% KH; nuôi cá lồng thực hiện được 2.315 m3, đạt 116% KH. Hiện nay, bà con đang tiến hành cải tạo ao để thả cá giống và thực hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho đàn cá.

Nuôi cá lồng trên Sông Năng đoạn qua xã Thượng Giáo

Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, phòng cháy, chữa cháy rừng được các đơn vị, địa phương tăng cường thường xuyên. Đến nay, Nhân dân đã đăng ký trồng cây phân tán được 215,27/50 ha, đạt 430% KH. Ban Quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể đang chuẩn bị giống cây trồng và phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai công tác trồng rừng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí NTM, đăng ký các tiêu chí tập trung triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch thực hiện NTM năm 2021; tổ chức Lễ công bố xã Khang Ninh, xã Địa Linh đạt chuẩn NTM năm 2020; chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển sản xuất. Đối với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện và tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương lựa chọn, đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Khang Ninh về đích xã NTM năm 2020

Trong quý I/2021, hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp diễn ra ổn định. Tổng chung giá trị sản xuất, khai thác, chế biến, chế tạo, sản xuất phân phối điện, nước toàn ngành công nghiệp của huyện (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 17.315,41 triệu đồng, bằng 101,95% so với cùng kỳ năm 2020. Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, huyện chủ yếu tập trung hoàn thành các công trình chuyển tiếp năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động du lịch của địa phương giảm, doanh thu đạt trên 245 triệu đồng, thấp hơn khoảng 50 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Do tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt khá. Đến ngày 17/3/2021, toàn huyện thu được 6.840 triệu đồng, đạt 22% kế hoạch, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội được huyện quan tâm triển khai thực hiện tốt, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra trường hợp mắc bệnh Covid-19. Công tác xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu được bảo đảm, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Ba Bể đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các bước theo đúng quy định. Đến nay, công tác bầu cử trên địa bàn huyện đang được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra, đặc biệt là thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 23/5/2021./.

Hương Dịu