PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Đồn triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép
Năm 2021 khép lại với nhiều kết quả đạt và vượt kế hoạch. Có được kết quả đó là nhờ huyện Chợ Đồn đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, các đơn vị địa phương trên địa bàn thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nêu cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân. UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế”. Trong đó, ngành Y tế đã chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt công tác phòng chống, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

Trung tâm Y tế huyện thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn

Huyện đã tập trung lực lượng, thực hiện công tác điều tra, truy vết nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất dịch lây lan ra cộng đồng. Ghi nhận từ đầu năm 2021 đến ngày 5/1/2022, huyện Chợ Đồn có 5 ca bệnh F0; số F0 khỏi bệnh từ địa phương khác về là 27 người; số F1 tại huyện 100 người. Hiện tại, 20/20 trạm y tế có test nhanh kháng nguyên từ nguồn Bộ Y tế cấp để thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng được sử dụng theo hướng dẫn.

Chợ Đồn cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn toàn huyện. Tổng số vắc xin đã được cấp là 62.422 liều. Số vắc xin đã được tiêm mũi 1 đạt 97%, mũi 2 đạt 78% người. Hiện nay, số trẻ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 92%. Hiện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đã có kế hoạch tiêm mũi 3 cho đối tượng trên 18 tuổi và triển khai tiêm mũi 2 cho trẻ 12 đến dưới 18 tuổi.

Nhờ đẩy mạnh công tác kiểm soát nguồn lây và tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đã giúp huyện Chợ Đồn kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực

Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục đạt kết quả. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 29.134 tấn đạt 100,3% kế hoạch. Lương thực bình quân đầu người đạt 570 kg/năm, đạt 103,6% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi năm 2021 nhìn chung còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Tả lợn châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Ngoài ra, giá thức ăn tăng cao cũng ảnh hưởng lớn đến công tác tái đàn của người dân. Tuy nhiên, tổng đàn đại gia súc, gia cầm, nuôi thả thủy sản đều đạt và vượt kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác trồng rừng được chỉ đạo sát sao. Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh, UBND huyện tổ chức Lễ phát động tại xã Yên Thịnh với 200 người tham gia, trồng được 2.000 cây mỡ. Tổng diện tích đã thực hiện trồng trên địa bàn huyện Chợ Đồn được trên 771 ha, đạt 140,3% kế hoạch giao.

Đề án Mỗi xã, phường một sản phẩm được huyện tiếp tục tập trung triển khai. UBND huyện triển khai đến UBND các xã, thị trấn, tuyên truyền đến các chủ thể kinh tế có sản phẩm đăng ký sản phẩm tham gia Đề án. Năm 2021, huyện có 8 sản phẩm OCOP mới, nâng tổng số sản phẩm OCOP của toàn huyện hiện nay là 28 sản phẩm đạt 3 sao trở lên.

Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp tỉnh thẩm định, xét công nhận 2 xã là Phương Viên và Yên Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới, đạt kế hoạch năm 2021.

Huyện cũng quan tâm phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện thành lập mới được 12 HTX, đạt 300% kế hoạch, nâng tổng số HTX của toàn huyện là 51.

Công tác giải ngân các nguồn vốn được chú trọng thực hiện. Đối với từng nguồn, huyện chỉ đạo các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ, báo cáo tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tính đến ngày 31/12/2021, chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương đạt 90,50% kế hoạch vốn giao; chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 66,17%; nguồn Chương trình MTQG thực hiện nông thôn mới năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 đạt 71,23%; nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - CT135 năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 đạt 96,34%. Giải ngân nguồn vốn tỉnh quản lý năm 2021 đạt 56%.

Trong công tác thu ngân sách, là địa phương được giao số thu khá lớn, huyện đã quan tâm thực hiện nhiệm vụ này ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa) đạt 126.276 triệu đồng, đạt 111,95% so với kế hoạch giao, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của toàn tỉnh.

Sản xuất tại Công ty Kim loại màu Bắc Kạn

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội được triển khai thực hiện tốt. Ngành Giáo dục tiếp tục tổ chức các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo theo kế hoạch, điều chỉnh các nhiệm vụ phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác lao động, việc làm được triển khai theo kế hoạch. Huyện cũng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác du lịch, phát huy những giá trị di tích, di sản được quan tâm đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2021, huyện Chợ Đồn phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu năm 2022 như: Sản lượng lương thực bình quân đầu người trên 500 kg/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 116.000 triệu đồng; trồng rừng 570 ha; số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 2 xã (Ngọc Phái, Quảng Bạch); phấn đấu 2 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; thành lập mới 2 HTX; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2%; giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…/.

Hương Lan