PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Ngân Sơn triển khai Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
Theo Kế hoạch, huyện Ngân Sơn phấn đấu hỗ trợ cho khoảng 367 hộ nghèo trên địa bàn có khó khăn về nhà ở từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2022 hỗ trợ cho 50 hộ; giai đoạn 2023 - 2025 hỗ trợ cho 317 hộ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo có khó khăn về nhà ở (chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng) trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Đối tượng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: Hộ gia đình nghèo có người có công với cách mạng; hộ gia đình Cựu chiến binh nghèo; hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, cô đơn, khuyết tật).

Mỗi hộ được hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); bao che kín đáo, tránh được tác động xấu của khí hậu, thời tiết.

Để triển khai thực hiện Chương trình, huyện Ngân Sơn thành lập ban chỉ đạo ở cấp huyện và chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo xã, thị trấn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện được giao là đơn vị đầu mối, tiếp nhận nguồn tài trợ.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia ủng hộ bằng tiền, ban chỉ đạo cấp xã cùng với các lực lượng công an, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể sẽ tích cực tổ chức huy động lực lượng tại cộng đồng cùng đóng góp về vật liệu, ngày công lao động giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch đề ra./.

Bích Huệ