PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố xã Thanh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Sáng ngày 17/5, UBND huyện Chợ Mới tổ chức Lễ công bố xã Thanh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đến dự buổi lễ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xã Thanh Thịnh được thành lập theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở nhập 2 xã Thanh Bình và Nông Thịnh.

Cùng với những địa phương khác trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, khắc phục những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Thịnh đã nỗ lực, đoàn kết thống nhất, từng bước đi lên phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên trao Bằng công nhận xã Thanh Thịnh đạt chuẩn NTM

Tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã trao Bằng công nhận, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho xã Thanh Thịnh. UBND huyện Chợ Mới. UBND xã Thanh Thịnh đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân trên địa bàn xã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành huyện Chợ Mới; sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thanh Thịnh trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Thịnh tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới theo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đã đề ra; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao..../. 

 
Nông Thị Cúc